آفرین ا

داستان آفرین

آفرین ا عزيز، در تاريخ 18 شهریور 1397 - 06:41 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 86 بيمار در 14 استان به مبلغ 4,800,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

آفرین به 86 نفر در 14 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم