زهرا یک ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

زهرا یک ماهه به دلیل تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زهرا یک ماهه به دلیل تشنج در بیمارستان کودکان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر زهرا با موتور خود در اسنپ کار می کند و میانگین درآمد ماهانه خانواده در حدود پانصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه ای استیجاری در اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زهرای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر زهرا قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و برای درمان او نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت