اسناد شفافیت

 

در حس مهر سعی داریم شفافِ شفاف باشیم!

همه‌ی پولی که از شما می‌گیریم به دست بیمار می‌رسانیم و همه‌ی مدارک بیمارستانی به همراه رسید پرداختی حس مهر را به دست شما می‌رسانیم.

سعی ما در این است تا اعتماد همه را جلب کنیم. دوست داریم شما خود را در جریان این کار نیک سهیم بدانید تا به طور واقعی "مهر" را "حس" کنید.

از طریق لینک زیر می‌توانید کلیه واریزی های حس مهر به بیمارستان ها برای هر پرونده را از ابتدای فعالیت حس مهر به صورت به روز شده مشاهده نمایید: 

لیست پرونده های حس مهر

همچنین در حساب کاربری خود می‌توانید به کلیه اسناد مالی و بیمارستانی پرونده‌هایی که از آنها حمایت کردید و مبلغ مورد نیاز آنها تکمیل شده است، دسترسی داشته باشید.

قابل ذکر است که همه کاربران عزیز حس مهر می‌توانند فیش واریزی حس مهر به بیمارستان را برای کلیه پرونده‌هایی که مبالغ مالی آنها تکمیل شده است را در صفحه همان پرونده مشاهده کنند؛ اما به جهت رعایت حقوق بیمار، اسناد بیمارستانی بیماران عزیز، تنها برای مهریاران هر پرونده قابل مشاهده است.

در اینجا گزارشهای عملکرد خود را در پایان هر ماه در اختیارتان قرار میدهیم تا مشاهده کنید که در کنار هم چقدر اثرگذار بوده ایم:

عنوان تاریخ دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- خرداد 1397 31/3/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر - تیر 1397 31/4/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر -مرداد 1397 31/5/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- شهریور 1397 31/6/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- مهر 1397 30/7/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- آبان 1397 30/8/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- آذر 1397 30/9/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- دی 1397 30/10/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- بهمن 1397 30/11/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- اسفند 1397 29/12/1397 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- فروردین 1398 31/1/1398 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- اردیبهشت 1398 31/2/1398 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر- خرداد 1398 31/3/1398 دانلود فایل
گزارش عملکرد حس مهر-تیر1398 31/4/1398 دانلود فایل