اهدای کمک به بیماران نیازمند

با چند کلیک

هدف ما

همه ما، میخواهیم گامی فراتر بگذاریم و رنجی را هرچند کوچک، از زندگی همنوعانمان بکاهیم.

در حس مهر همه‌ی کمک شما، آگاهانه و شفاف، صرف درمان بیماران نیازمندی می شود که بیماری و نياز درماني آنها بررسي شده، در بیمارستان های دولتی بستری هستند، خدمت درمانی لازم را دریافت کردند و در انتظار حمایت شما برای ترخیص از بیمارستان هستند. 

ادامه مطلب

اهدای کمک

دو روش برای اثرگذاری همه‌ی کمک اهدایی شما آماده کرده ایم:

حمایت از یک بیمار

  • انتخاب بیمار نیازمندی که تمایل کمک به او را دارید
  • دریافت گزارش از اسناد مالی و بیمارستانی
  • حس مهر، همپای شما به بیماران کمک می کند
بیشتر کمک به بیمار

حمایت مستمر

  • اهدای مبلغ ماهانه
  • دریافت گزارش از اسناد مالی و بیمارستانی
  • حس مهر، همپای شما به بیماران کمک می کند
بیشتر

تا کنون

4 1 1

نفر اهدا کردند

0 0 6 , 2 2 9 , 1 6

تومان مبلغ اهدا شده

6 0 2

بیمار عضو حس مهر

0 0 0 , 8 3 0 , 6

تومان اهدای حس مهر همپای شما