کاری کنیم که بیماران رنجی جز درد بیماری نداشته باشند"  

 حمایت از یک بیمار

حس مهر چه کار می‌کند؟

حس مهر داستان بیمارانی را برای شما تعریف می‌کند که نیازمند حمایت جامعه هستند.

 بیمارانی که قادر به پرداخت هزینه‌های درمانی خود نیستند و در صورت عدم پیگیری درمان، عواقب بیماری تا آخر عمر گریبانگیرشان خواهد بود.

ما می‌خواهیم سهمی در بازگرداندن سلامتی و نقاشی لبخند بر لبان بیماران نیازمند داشته باشیم.

ما می‌خواهیم تمام جامعه را در طرح این لبخند شریک کنیم.

حمایت از یک بیمار

اهدای کمک

دو روش برای اثرگذاری همه‌ی کمک اهدایی شما آماده کرده ایم:

حمایت از یک بیمار

  • انتخاب بیمار
  • اهدای مبلغ دلخواه
  • مشاهده اسناد مالی و بیمارستانی پس از تکمیل مالی پرونده در حساب کاربری
  • حس مهر؛ همپای شما و از طرف شما از بیماران نیازمند حمایت می کند
بیشتر حمایت از یک بیمار

حمایت مستمر

  • اهدای مبلغ کلی به صورت ماهانه
  • تقسیم اتوماتیک مبلغ اهدایی شما بین پرونده ها
  • مشاهده اسناد مالی و بیمارستانی پس از تکمیل مالی پرونده در حساب کاربری
  • حس مهر؛ همپای شما و از طرف شما از بیماران نیازمند حمایت می کند
بیشتر

تا کنون

4 6 1

نفر اهدا کردند

0 0 0 , 7 4 2 , 4 8 1

تومان مبلغ اهدا شده

2 8 4

بیمار عضو حس مهر

1 5 2 , 2 9 2 , 1 4

مجموع مبلغ مورد نیاز حس مهر