RSS

وبلاگ

روز جهانی بهداشت

روز جهانی بهداشت

"سلامت برای همه، در همه جه"
کودکان یزد

در 7 ماه گذشته:
51 کودک بیمار از یزد با حمایت شما درمان شدند.

در حال حاضر کودکان بیماری از یزد منتظر جمع آوری مبلغ مورد نیاز درمانشان هستند.

به صفحه مربوط به بیماران یزد سر بزنید...

گزارش کمپین داوطلبانه

گزارش کمپین داوطلبانه "نفری 10 لبخند بساریم"

نیروهای داوطلب حس مهر، سفیر سلامتی 199 کودک

حس مهری شدند :)


جوان ترین کاربر حس مهر

با جوانترین کاربر حس مهر آشنا شوید:

دیبای 5 ساله کودکان حس مهری رو در شادی تولدش سهیم کرده

 

کودکان کهکیلویه و بویراحمد

طبق آخرین آمارنامه سازمان آمار در نقاط روستایی کهکیلویه و بویراحمد:

سالانه فقط 124 هزارتومان سهم درمان کودکان از هزینه خانوار است.

حس مهر این کودکان را حمایت می کند.

کودکان خاش

در یکسال گذشته:
33 کودک بیمار از خاش با حمایت شما درمان شدند.

در حال حاضر کودکان بیماری از خاش منتظر جمع آوری مبلغ مورد نیاز درمانشان هستند.

به صفحه مربوط به بیماران خاش سر بزنید...

چگونه به حس مهر کمک کنم