مهدی ده‌ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است.

مهدی ده‌ساله به دلیل بریدگی دست بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدی ده‌ساله به دلیل بریدگی دست در بیمارستان شهید منتظری نجف‌آباد بستری شده است.

پدر مهدی کارگر ساده بوده و در حال حاضر بیکار است و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده به همراه شش فرزند خود در منزلی استیجاری در نجف‌آباد اصفهان سکونت دارند.

خانواده مهدی از اتباع افغانی هستند و مهدی به همراه سه برادرش کودکان کار می‌باشند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 1 روز بستری
  • بخیه محل بریدگی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مادر مهدی پس از مراجعه به بیمارستان و آگاهی از هزینه‌های درمانی، به دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه، وی را در بیمارستان رها کرده است و مهدی عزیز جهت تامین هزینه‌های درمانی خود نیازمند یاری مهریاران گرامی می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت