محمدعمر چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

محمدعمر چهارساله به دلیل بیماری قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدعمر چهارساله به دلیل بیماری قلبی(سوراخ بودن قلب)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است و بایستی تحت عمل جراحی قرار بگیرد.

پدر محمدعمر کارگر روزمزد و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در روستای دسک نیک‌شهر سکونت دارند و از طریق یارانه و اندک درآمد پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان محمدعمر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • عمل جراحی
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر محمدعمر قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت