ابوالفضل یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

ابوالفضل یک‌ماهه به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل یک‌ماهه به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر ابوالفضل کشاورز و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در در یک منزل استیجاری در قهدریجان که یکی از بخشهای شهرستان فلاورجان اصفهان است، سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 32 روز بستری
  • تصویربرداری، درمان دارویی، اکو و ...

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان ابوالفضل عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت