احسان دوازده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

احسان دوازده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

احسان دوازده‌ساله به دلیل سندرم نفروتیک(نوعی ناهنجاری کلیوی که باعث می‌شود بدن پروتئین زیادی از طریق ادرار دفع کند)در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر احسان به علت داشتن بدهی در زندان است و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده با چهار فرزند که همگی مشکل کلیوی دارند در یک منزل استیجاری در شهرکرد سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان احسان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • تصویربرداری، درمان دارویی و ...

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان احسان عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت