امیدرضا یک ساله به دلیل تب مالت بستری شده است.

امیدرضا یک ساله به دلیل تب مالت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیدرضا یک ساله به دلیل تب مالت در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر امیدرضا فوت کرده و در حال حاضر تنها منبع درآمد خانواده وی یارانه می باشد.

مادر امیدرضا به همراه دو فرزندش در خانه پدری خود در روستایی از توابع زابل سکونت دارند و به سختی روزگار می گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیدرضای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی ، تصویربرداری و ...

مادر امیدرضا قادر به تأمین هزینه درمان او نیست و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت