کاربر شماره 18195

داستان کاربر شماره 18195

کاربر شماره 18195 عزيز، در تاريخ 29 تیر 1397 - 09:59 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 21 بيمار در 10 استان به مبلغ 208,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 18195 به 21 نفر در 10 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم