کاربر شماره 18195

داستان کاربر شماره 18195

کاربر شماره 18195 عزيز، در تاريخ 29 تیر 1397 - 09:59 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 21 بيمار در 9 استان به مبلغ 208,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 18195 به 21 نفر در 9 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم