هادی چهارساله به دلیل تب بستری شده است.

هادی چهارساله به دلیل تب بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

هادی چهارساله به دلیل تب در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر هادی کارگر و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده با تنها فرزند خود در یکی از روستاهای نهبندان سکونت دارند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان هادی عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

این خانواده به دلیل مشکلات مالی، قادر به تأمین و پرداخت هزینه درمان هادی عزیز نمی‌باشند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت