ثنا سه‌ساله به دلیل درد اندام‌ها بستری شده است.

ثنا سه‌ساله به دلیل درد اندام‌ها بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ثنا سه‌ساله به دلیل درد اندام‌ها در بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر ثنا کارگر ساده ساختمانی است که در حال حاضر به دلیل رکود کار ساختمان‌سازی بیکار می‌باشد و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده با سه فرزند خود در خانه پدری خود در محله‌ای فقیرنشین در خرم آباد سکونت دارند و از طریق دریافت یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ثنای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 8 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر ثنا در شرایط نامناسب اقتصادی بسر می‌برند و برای تامین هزینه‌های درمان وی نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت