سبحان یک‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

سبحان یک‌ساله به دلیل آسم بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سبحان یک‌ساله به دلیل آسم در بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بستری شده است.

پدر سبحان کارگر روزمزد و مادرش خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در منزل مادری در برازجان سکونت دارند و از طریق یارانه و دریافتی اندک پدر امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سبحان عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 4 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر سبحان قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت