ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل بیماری ITP بستری شده است.

ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل بیماری ITP بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالفضل سیزده‌ساله به دلیل بیماری ITP(اختلالی است که سیستم ایمنی بدن را درگیر می‌کند و با کبودی و خونریزی از قسمتهای مختلف بدن همراه است)در بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر ابوالفضل راننده تاکسی بوده ولی به دلیل عمل دیسک کمر، قادر به کار کردن نمی‌باشد و مادر او خانه‌دار است.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در روستای فتح‌اله زابل سکونت دارند و تنها منبع درآمدشان یارانه می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالفضل عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 5 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر ابوالفضل قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت