الهه یازده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

الهه یازده‌ساله به دلیل مسمومیت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

الهه یازده‌ساله به دلیل استفاده غیرصحیح دارو دچار مسمومیت شده و در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر الهه نگهبان شرکت راه سازی و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه پنج فرزند خود در روستای خوانشرف نهبندان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان الهه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

پدر و مادر الهه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و جهت درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت