روبین پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

روبین پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

روبین پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه در بیمارستان شهیدرحیمی خرم‌آباد بستری شده است.

پدر روبین کارگر روزمزد و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود پانصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در منزل شخصی در بروجرد سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان روبین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 7 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر توانایی تامین هزینه درمان فرزندشان را ندارند و برای درمان وی، نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت