کاربر شماره 12715

داستان کاربر شماره 12715

کاربر شماره 12715 عزيز، در تاريخ 23 خرداد 1397 - 07:31 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 6 بيمار در 2 استان به مبلغ 50,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 12715 به 6 نفر در 2 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم