مهریماه چهار سال دارد و به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

مهریماه چهار سال دارد و به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهریماه چهار سال دارد و به دلیل سندرم نفروتیک بستری شده است.

بیماری مهریماه با سرماخوردگی و تورم شدید اعضای بدن شروع شده و تاکنون سه بار در بیمارستان بستری شده است.

پدر این کودک مشکل اعصاب و روان دارد و کارت قرمز دارد و تحت دارو درمانی قرار گرفته است و مادر او مشکل عقب ماندگی ذهنی دارد.

مهریماه به همراه پدربزرگ و مادربزرگ خود در رباط کریم ساکن هستند و با توجه به شرایط نابسامانی که این خانواده دارند نمی توانند هزینه های درمانی مهریماه را تامین کنند. متاسفانه بیماری مهریماه عزیز با قطع دارو شروع می شود و او ناچار است تا 6سال دارو مصرف کند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت