اهورا تازه متولد به دلیل مشکل عدم دفع ادرار بستری شده است.

اهورا تازه متولد به دلیل مشکل عدم دفع ادرار بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

اهورا به تازگی متولد شده و از بدو تولد ضعیف و بیحال است و تب شدید دارد و به دلیل مشکل عدم دفع ادراری، به مدت چهار روز است که دچار اتساع شکم شده است و در حال حاضر بستری است و تحت درمان داروئی قرار گرفته است.

پدر این نوزاد کارگر بیکاری است که با سه فرزند خود در یک خانه استیجاری در زابل ساکن هستند و از طریق یارانه امرار معاش می کنند و شرایط مالی ضعیفی دارند و قادر به پرداخت هزینه دارو و درمان اهورای کوچک نیستند و چشم امید به یاری و حمایت هم میهنان عزیز دارند تا بتوانند از درد این نوزاد که فقط ده روز است که متولد شده بکاهند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت