حنیفه نوزاد یکساله ای است که به دلیل بیماری سرخک بستری شده است.

حنیفه نوزاد یکساله ای است که به دلیل بیماری سرخک بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حنیفه نوزاد یکساله ای است که به دلیل تب و اسهال شدید به بیمارستان مراجعه کرده و با تشخیص ابتلا به سرخک تحت درمان قرار گرفته است.

پدر این نوزاد کارگر و مادر او نیز کارگر منازل است و هر دو از اتباع افغانی هستند و بیمه شامل حال آنها نمی شود.

این خانواده با 5 فرزند در یک منزل استیجاری در زاهدان ساکن هستند و به دلیل عدم بضاعت مالی قادر به پرداخت هزینه بیمارستان و داروهای این نوزاد نیستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت