تبسم ۸ ماهه دچار سندروم نفروتیک از نوزادی می باشد.

تبسم ۸ ماهه دچار سندروم نفروتیک از نوزادی می باشد.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

تبسم ۸ ماهه دچار سندروم نفروتیک از نوزادی می باشد.

 پدر بیمار مسافرکش است و با توجه به طول درمان نیازمند یاری شماست.

برای اطلاعات بیشتر راجع به بیماری، به بخش مقالات رجوع کنید.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده و ترخیص بیمار، در اختیارتان قرار می گیرد

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت