محمدرضا نوزاد ده ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

محمدرضا نوزاد ده ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

محمدرضا نوزاد ده ماهه به دلیل بیماری پنومونی بستری شده است و دچار مشکل تنفسی و سرفه می باشد.

محمدرضا به همراه پدر و مادرش در یک خانه استیجاری در زاهدان ساکن هستند و با توجه به اینکه پدر کارگر است، درآمد چندانی ندارد که بتواند هزینه های بالای درمان تنها فرزندش را پرداخت کند.

خانواده محمدرضای عزیز برای بهتر شدن حال این نوزاد چشم انتظار یاری و حمایت هم میهنان عزیز هستند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • معرفی به حس مهر
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تامین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت