کاربر شماره 32295

داستان کاربر شماره 32295

کاربر شماره 32295 عزيز، در تاريخ 25 مهر 1397 - 04:23 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 13 بيمار در 7 استان به مبلغ 180,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 32295 به 13 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم