آرش تازه متولد به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

آرش تازه متولد به دلیل مشکل قلبی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرش تازه متولد به دلیل مشکل قلبی(سوراخ بودن قلب) در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

آرش از بدو تولد فاقد ریه چپ بوده و به همین دلیل مشکل تنفسی نیز دارد.

پدر آرش مسافرکش و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده ششصد و پنجاه هزار تومان می باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در خانه‌ای استیجاری در سراوان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرش عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 28 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر آرش قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت