حذیفه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

حذیفه تازه متولد به دلیل سپسیس بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

حذیفه تازه متولد به دلیل سپسیس(عفونت خونی) در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر حذیفه معتاد و بیکار است و مادرش نیز خانه دار است و تنها منبع درآمد این خانواده یارانه می باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه پدری در روستایی از توابع زاهدان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان حذیفه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

این خانواده شرایط اقتصادی خوبی ندارند تا بتوانند هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و چشم امید به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند تا فرزندشان به بهبودی کامل دست یابد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت