مجتبی دوساله به دلیل اسهال مزمن بستری شده است.

مجتبی دوساله به دلیل اسهال مزمن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مجتبی دوساله به دلیل مشکلات روده و اسهال مزمن در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر مجتبی راننده و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود و به همراه پدربزرگ در یکی از روستاهای اهواز سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مجتبی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 26 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، توانبخشی و ...

پدر و مادر مجتبی توانایی تامین کل هزینه درمان وی را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده