نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل عفونت ریه(پنومونی)و تنگی نفس در بیمارستان بهارلو تهران بستری شده است.

پدر نوزاد نگهبان کارگاه تیرچه بلوک و مادر او خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و دویست هزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در اسلامشهر و در کارگاه تیرچه بلوک سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به اینکه این نوزاد از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

این خانواده شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان را تامین و پرداخت کنند و جهت تامین هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت