مهدیس شش‌ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

مهدیس شش‌ماهه به دلیل تب و تشنج بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهدیس شش‌ماهه به دلیل تب و تشنج در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر مهدیس کارگر سنگ‌بری و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده پانصدهزار تومان است.

این خانواده با تنها فرزند خود در یک منزل استیجاری در خمینی‌شهر اصفهان سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهدیس عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر مهدیس توانایی پرداخت هزینه درمان فرزندشان را ندارند و نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت