کاربر شماره 37823

داستان کاربر شماره 37823

کاربر شماره 37823 عزيز، در تاريخ 14 آذر 1397 - 02:20 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 10 بيمار در 7 استان به مبلغ 547,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 37823 به 10 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم