تهمینه سه‌ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

تهمینه سه‌ساله به دلیل سرماخوردگی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

تهمینه سه‌ساله به دلیل سرماخوردگی در بیمارستان شهید آتشدست نهبندان بستری شده است.

پدر تهمینه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده سیصد و پنجاه هزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در نهبندان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان تهمینه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر تهمینه قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و چشم‌انتظار یاری شما هم‌میهنان عزیز می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت