بهار سه ساله به دلیل تب و عفونت ریه بستری شده است.

بهار سه ساله به دلیل تب و عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

بهار سه ساله به دلیل تب و عفونت ریه در بیمارستان امام حسین اصفهان بستری شده است.

پدر بهار کارگر ساختمانی و مادرش خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده پانصد هزار تومان می باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه ای استیجاری در اصفهان سکونت دارند و به سختی امرار معاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان بهار عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 22 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، آسیب شناسی و ...

با توجه به شرایط مالی ضعیف این خانواده، پدر و مادر بهار قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت