مهسا چهارساله به دلیل تروما بستری شده است.

مهسا چهارساله به دلیل تروما بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مهسا چهارساله به دلیل تروما(ضربه وارده)به سر و چشم در بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان بستری شده است.

مهسا به دلیل انفجار کپسول دچار آسیب به سر و چشم شده است و تحت درمان قرار گرفته است.

پدر مهسا کارگر و مادر خانه‌دار می‌باشد و میانگین درآمد ماهیانه خانواده ششصدهزار تومان است.

این خانواده به همراه چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مهسای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 2 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مهسای عزیز پس از درمان در این مرحله، بایستی به کلینیک جراحی اعصاب و همچنین به چشم‌پزشک جهت انجام عمل چشم مراجعه کند.

با توجه به شرایط مالی خانواده مهسا، این خانواده قادر به پرداخت هزینه درمان او نیستند و نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • معرفی به حس مهر و آمادگی برای ترخیص
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت