طوبی چهارساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

طوبی چهارساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

طوبی چهارساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان کودکان بندرعباس بستری شده است.

پدر طوبی کارگر و مادرش خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

این خانواده با چهار فرزند خود در یک منزل استیجاری در روستای چهچکور بندرعباس سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان طوبی مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

طوبی از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر طوبی توانایی پرداخت کل هزینه درمان او را ندارند و جهت تامین بخشی از هزینه‌های درمان فرزندشان نیازمند یاری هموطنان گرامی می‌باشند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت