سید مهدی محقق

داستان سید مهدی

سید مهدی محقق عزيز، در تاريخ 14 آبان 1397 - 04:17 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 118 بيمار در 18 استان به مبلغ 11,166,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

سید مهدی به 118 نفر در 18 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم