باران پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

باران پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

باران پنج‌ساله به دلیل عفونت ریه(پنومونی)در بیمارستان دکتر جلیل یاسوج بستری شده است.

باران عزیز به دنبال سرماخوردگی، دچار تب و مشکل تنفسی شده و در این مرکز تحت مراقبت و درمان می‌باشد.

پدر باران کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده نهصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده با دو فرزند خود در خانه‌ای قدیمی در روستای بهرام‌بیگی از توابع یاسوج سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان باران عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 9 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر باران شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت