زینب ده‌ماهه به دلیل عفونت بستری شده است.

زینب ده‌ماهه به دلیل عفونت بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

زینب ده‌ماهه به دلیل عفونت در بیمارستان ضیائی اردکان بستری شده است.

زینب عزیز به علت تب زیاد بستری شد و پس از آزمایش مشخص شد که وی دارای یک غده عفونی در ناحیه گردن می‌باشد.

پدر زینب کارگر روزمزد ساختمانی بوده و مدتی است که بیکار شده و مادر زینب به علت ناراحتی اعصاب بصورت مکرر بستری می‌شود و هزینه‌های درمان بالایی دارد.

این خانواده به همراه تنها فرزند خود در منزلی استیجاری در اردکان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان زینب عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

زینب از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر زینب شرایط اقتصادی مناسبی ندارند تا بتوانند هزینه درمان وی را تامین کنند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت