ابوبکر یک‌ساله به دلیل تالاسمی ماژور بستری شده است.

ابوبکر یک‌ساله به دلیل تالاسمی ماژور بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوبکر یک‌ساله به دلیل تالاسمی ماژور در بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان بستری شده است.

پدر ابوبکر کارگر بوده و در حال حاضر به علت نداشتن مدارک قانونی در افغانستان است و مادر ابوبکر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه این خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

ابوبکر به همراه مادر خود در یک منزل استیجاری در زاهدان سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوبکر عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 3 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر قادر به تامین هزینه‌های درمانی فرزندشان نیستند و به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز نیاز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت