آرین سیزده‌ساله به دلیل آلرژی بستری شده است.

آرین سیزده‌ساله به دلیل آلرژی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آرین سیزده‌ساله به دلیل آلرژی در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است.

پدر آرین که بیماری قلبی دارد جوشکار است و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه دو فرزند خود در اهواز و در منزل پدربزرگ سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آرین عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

پدر و مادر آرین قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت