کاربر شماره 294845

داستان کاربر شماره 294845

کاربر شماره 294845 عزيز، در تاريخ 29 شهریور 1399 - 11:45 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 7 بيمار در 5 استان به مبلغ 2,975,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 294845 به 7 نفر در 5 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم