نوزاد تازه‌ متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است. 

نوزاد تازه‌ متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است. 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

نوزاد تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام خمینی اهواز بستری شده است.

مادر نوزاد در هنگام زایمان فوت شده و پدر نوزاد که کارگر باربری است به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در یکی از روستاهای اهواز سکونت دارند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده هفتصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان این نوزاد حس مهری مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 27 روز بستری
  • درمان دارویی، مشاوره پزشک، هزینه آزمایشگاه و ...

پدر این نوزاد قادر به تامین کل هزینه درمان وی نیست و برای تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما