امیرهوشنگ تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

امیرهوشنگ تازه متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرهوشنگ تازه متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امام سجاد یاسوج بستری شده است.

پدر امیرهوشنگ در قید حیات نیست و امیرهوشنگ به همراه مادر در یاسوج و در منزل عموی وی سکونت دارند و از طریق یارانه امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرهوشنگ عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 10 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

مادر امیرهوشنگ قادر به تامین هزینه درمان وی نیست و برای درمان تنها فرزندش، نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما