آیات ده ‌ماهه به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

آیات ده ‌ماهه به دلیل اسهال خونی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

آیات ده ‌ماهه به دلیل اسهال خونی(شیگلوز)در بیمارستان ابوذر اهواز بستری شده است و هرچه سریعتر بایستی درمان شود.

مادر آیات خانه‌دار است و از پدر وی نیز اطلاعی در دست نیست.

مادر به همراه تنها فرزند خود در منزل مادربزرگ در اهواز سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان آیات عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، هزینه آزمایشگاه و ...

آیات به دلیل عدم توانایی مالی خانواده جهت پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

به دلیل شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، مادر آیات قادر به پرداخت هزینه درمان او نیست و چشم‌انتظار یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز می‌باشد.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده

تماس با ما