سجاد هشت ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است. 

سجاد هشت ساله به دلیل تنگی نفس بستری شده است. 

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

سجاد هشت ساله به دلیل تنگی نفس در بیمارستان دکتر شیخ مشهد بستری شده است.

پدر سجاد کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده دومیلیون و پانصدهزار تومان می‌باشد.

پدر و مادر با سه فرزند خود در یک منزل استیجاری در مشهد سکونت دارند.

مبلغ موردنیاز برای درمان سجاد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 18 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، نوار قلب و ...

پدر و مادر سجاد قادر به تامین هزینه درمان او نیستند و برای درمان فرزندشان، نیاز به یاری و همراهی شما هموطنان عزیز دارند.

جدول زمانی

  • پذیرش و بستری بیمار در بیمارستان
  • ترخیص بیمار از بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت

تماس با ما