کاربر شماره 1903

داستان کاربر شماره 1903

کاربر شماره 1903 عزيز، در تاريخ 11 دی 1396 - 04:27 ب.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 11 بيمار در 7 استان به مبلغ 705,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 1903 به 11 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم