مروه یک‌ساله به دلیل آبسه و عفونت پا بستری شده است.

مروه یک‌ساله به دلیل آبسه و عفونت پا بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

مروه یک‌ساله به دلیل آبسه و عفونت پا در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر مروه کارگر و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک‌میلیون و یکصدهزار تومان می‌باشد.

این خانواده به همراه سه فرزند خود در تهران و در یک منزل استیجاری زندگی می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان مروه عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 19 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

مروه از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

با توجه به شرایط اقتصادی ضعیف این خانواده، پدر و مادر مروه قادر به تامین و پرداخت هزینه درمان وی نیستند و برای درمان او نیاز به به یاری و حمایت شما هموطنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت