ابوالقاسم تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

ابوالقاسم تازه‌متولد به دلیل نارس بودن بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ابوالقاسم تازه‌متولد به دلیل نارس بودن در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری شده است.

پدر ابوالقاسم کارگر و مادر خانه دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده یک میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه هفت فرزند خود در منزل استیجاری در دامغان سکونت دارند و به سختی روزگار می‌گذرانند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ابوالقاسم عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 17 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

ابوالقاسم از اتباع افغانی بوده و تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد به همین دلیل هزینه‌های درمان وی به صورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر ابوالقاسم قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

 

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت