امیرمحمد پنج‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

امیرمحمد پنج‌ساله به دلیل عفونت ادراری بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

امیرمحمد پنج‌ساله به دلیل عفونت ادراری در بیمارستان امیرالمومنین سمنان بستری شده است.

مادر امیرمحمد حدود یک سال است که خانه را ترک کرده است و پدر اقدام به ازدواج مجدد کرده است.

پدر که کارگر روزمزد است به همراه همسر و دو فرزند خود در سمنان و در یک منزل استیجاری سکونت دارند و میانگین درآمد ماهیانه خانواده چهارصدهزار تومان می‌باشد.

مبلغ موردنیاز برای درمان امیرمحمد عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 6 روز بستری
  • درمان دارویی، تصویربرداری و ...

امیرمحمد عزیز؛ به دلیل عدم توانایی مالی خانواده جهت پرداخت حق بیمه، تحت پوشش بیمه درمانی نمی‌باشد و هزینه‌های درمان وی بصورت آزاد محاسبه شده است.

پدر و مادر امیرمحمد قادر به تامین کل هزینه درمان او نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان نیاز به یاری و حمایت شما هم‌میهنان عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت