کاربر شماره 81753

داستان کاربر شماره 81753

کاربر شماره 81753 عزيز، در تاريخ 26 تیر 1398 - 06:23 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 15 بيمار در 8 استان به مبلغ 450,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 81753 به 15 نفر در 8 استان کشور کمک کرده است.

تمام کسانی که این کاربر به آن‌ها کمک کرده است

چگونه به حس مهر کمک کنم