کاربر شماره 81753

داستان کاربر شماره 81753

کاربر شماره 81753 عزيز، در تاريخ 26 تیر 1398 - 06:23 ق.ظ به جمع مهرياران حس مهر پيوسته است. تاکنون به 9 بيمار در 7 استان به مبلغ 170,000 تومان کمک کرده است.

اهدا

کاربر شماره 81753 به 9 نفر در 7 استان کشور کمک کرده است.

چگونه به حس مهر کمک کنم