ملینا نه‌ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی بستری شده است.

ملینا نه‌ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی بستری شده است.

به جهت رعایت احترام و حقوق بیمار عکس واقعی او را قرار ندادیم.

ملینا نه‌ساله به دلیل نقص سیستم ایمنی در مرکز طبی کودکان بستری شده است.

پدر ملینا کارمند و مادر خانه‌دار است و میانگین درآمد ماهیانه خانواده حدود دو میلیون تومان می‌باشد.

پدر و مادر به همراه دو فرزند خود در منزلی استیجاری در شهرری سکونت دارند و به سختی امرارمعاش می‌کنند.

مبلغ موردنیاز برای درمان ملینای عزیز مربوط به موارد زیر می‌باشد:

  • 37 روز بستری
  • عمل جراحی
  • درمان دارویی، تصویربرداری، اکو و ...

پدر و مادر ملینا قادر به پرداخت کل هزینه درمان وی نیستند و جهت تامین بخشی از هزینه درمان، نیاز به به یاری و همراهی شما مهریاران عزیز دارند.

اسناد بیمارستانی و مالی پس از تکمیل مبلغ پرونده، در اختیارتان قرار می‌گیرد.

جدول زمانی

  • تعهد حس مهر جهت پرداخت هزینه‌های درمانی به پشتوانه حمایت کاربران
  • پذیرش و بستری در بیمارستان
  • بررسی مدارک و تشکیل پرونده در حس مهر
  • در انتظار تأمین مالی پرونده
  • تکمیل پرونده بیمار
اسناد شفافیت